Над 2500 работници и служители от Агенция за социално подпомагане в цялата страна, членове на Синдикат на административните служители „Подкрепа“, проведоха едночасова предупредителна стачка.

Исканията на работещите са:

  • 30% увеличение на разходите за заплати с приемането на бюджета за следващата година;
  • Осигуряване на средства за защита и корекция на зрението на работниците и служителите на АСП;
  • Актуализация размера на средствата за представително работно облекло;
  • Промяна на Класификатора на длъжностите в администрацията, съдържаща преобразуване на правоотношенията на социалния работник от трудови в служебни и минимално изискване за образователна степен при назначаване – бакалавър.

По изчисления на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 39,6 милиона лева, който да бъде осигурен в ЗДБРБ за 2024 г. Настояването на САС „Подкрепа“ е след осигуряване на необходимите средства, те  да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на АСП по съгласуван с и одобрен от синдикалните организации механизъм.

Агенция за социално подпомагане е институцията, която е натоварена с нелеката задача да се грижи за най-уязвимите групи от нашето общество, а работещите в агенцията са не само утвърдени професионалисти, но и хора с големи сърца. В АСП работят над 4600 души, които ежедневно, ежечасно и ежеминутно изпълняват своето професионално, но и чисто човешко призвание – грижат се за нашите съграждани в нужда. Унизително е социалните работници, чийто ангажименти нарастват постоянно през последните години, да получават възнаграждения, които са близки до минималната работна заплата. САС „Подкрепа“ настоява за справедлива оценка на техния труд.

Работещите в Агенция за социално подпомагане ще отстояват исканията си до край и в случай, че не бъдат чути ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия!

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */