Днес, 6 декември, от 14:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ул. „Ген. Й.В. Гурко“ № 5), ще се проведе среща за преговори по стачни искания между ръководството на агенцията и представители на Фирмена синдикална организация (ФСО) към Националнен железничарски синдикат „Подкрепа“, работещи в ИААА.

След четиридневна ефективна стачка, обхванала структури на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) при Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) в цялата страна, на 03.08.2023 г. се подписа Стачно споразумение, с което ръководството пое няколко справедливи ангажимента:

  1. Да бъдат предприети действия за увеличаване с 30% на работните заплати на всички работещи в Агенцията;
  2. Незабавно да бъдат изравнени възнагражденията за еднакъв труд, с приоритет към получаващите под 1000 лв. месечно;
  3. Да бъде попълнен недостигащият персонал в Агенцията за изпълнение на нейните законови функции;
  4. Да бъдат предприети действия за подобряване условията на труд, материалната база и техническото оборудване.

Веднага след подписване на цитираното Стачно споразумение, Ръководството на Агенцията беше освободено. В добрия дух на социалното партньорство, ние от Фирмената синдикална организация (ФСО) в Агенцията осигурихме възможност на новоназначения изпълнителен директор да встъпи в длъжност, да се запознае с нашите искания и да подготви тяхното изпълнение. Въпреки многократните ни настоявания обаче, поетите ангажименти остават неизпълнени и до днес. За нас е особено болезнено, че колеги работят за по-малко от 1000 лв. месечно; че автомобилният парк е в окаяно състояние и буквално се разпада, а законът изисква от нас да санкционираме водачите за далеч по-малки несъответствия по превозните средства; че колеги упражняват задълженията си със скъсани или напрово липсващи униформи, което обижда функцията по държавния контрол. Ние обичаме работата си и желаем да работим достойно!

Днес, 06.12.2023 г., правим последен опит да постигнем разумно разрешение на поставените въпроси – в рамките на Социалното сътрудничество и партньорство. Ако днешните преговори не дадат адекватен резултат, за втори път тази година ще упражним правото си на ефективна стачка – и този път ще бъдем безкомпромисни. Изпълнили сме всички стъпки по закон, които ни дават право на това. Разполагаме със синдикални членове и симпатизанти навсякъде в страната, където действат структурни звена на Агенцията. Колегите няма да отстъпят от записаното в Стачното споразумение. Ние също. Ръководството на ИААА е на ход.