На 8 декември 2022 г. Синдикат на административните служители „Подкрепа” проведе среща с ръководството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. От страна на САС „Подкрепа“ участваха председателят Кремена Атанасова, Пенка Митрева – секретар на фирмено-синдикалната организация, както и икономическият съветник на президента на КТ „Подкрепа” Ваня Григорова. От страна на агенцията участие взеха изпълнителният директор г-жа Екатерина Асенова и г-жа Цветомила Филипова – заместник изпълнителен директор.

На срещата бяха обсъдени теми, имащи отношение към условията на труд в агенцията, необходимостта от промени в законите и наредбите, касаещи работещите в държавната администрация като цяло, възможностите за партньорство и необходимостта от ефективно сътрудничество между синдиката и ръководството.

Бе обърнато внимание, че вследствие на успешната кампания на Конфедерация на труда „Подкрепа“ за увеличаване броя на инспекторите в инспекцията по труда, към момента се провеждат конкурсни процедури за заемането на около 180 нови работни места. И двете страни отчетоха този успех и заявиха, че ще продължават да полагат съвместни усилия за развитие на експертния потенциал на ИА ГИТ.

Бяха обсъдени възможностите и нуждата от непрекъснато нарастване на заплатите на работниците и служителите в агенцията, не само с оглед на инфлацията, но и за да бъдат конкурентоспособни при наемането на висококвалифицирани и подготвени кадри.

Срещата приключи със заявки и от двете страни, че ще подържат комуникация и ще си партнират за постигане на общите си цели.