На 25 ноември 2022 г. от 11.30 ч. в Българската търговско-промишлена палата президентът на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Димитър Манолов ще участва в пресконференция, на която ще се обяви стартирането на проект SOLID – “SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“. По време на събитието ще се представят целите на проекта, свързани с развитие на политиките и практиките на социалния диалог в България и подобряване на сътрудничеството между работодатели и синдикати чрез укрепване на доверието между тях.

Проектът е финансиран по Норвежкия финансов механизъм и се изпълнява от БТПП като водеща организация, в партньорство с КТ „Подкрепа“ и Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO).

Програма на събитието

Резюме на проекта