Днес, 25 ноември 2022 г., в Българската търговско-промишлена палата се проведе пресконференция, с която се обяви стартирането на проект SOLID – “SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“.

Целта на проекта е да развитие политиките и практиките на социалния диалог в България и да подобри сътрудничеството между работодатели и синдикати чрез укрепване на доверието между тях.

По време на пресконференцията бяха представени основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта:

  • Проучване на добри практики от България, Норвегия и ЕС в сферата на социалния диалог, свързани с въвеждане на мерки по време на пандемия.
  • Разработване на карта на предизвикателствата на пазара на труда в България, породени от КОВИД 19 кризата.
  • Разработване на четири онлайн обучителни модула.
  • Организиране на ателиета за социален диалог с участието на норвежкия партньор в Пловдив и София.
  • Организиране на посещение за обмяна на опит в Норвегия за прилагане на мерки в условията на криза и ролята на социалните партньори.
  • Разработване на информационни бюлетини за проследяване на напредъка в изпълнението на проекта, организиране на информационни събития.

„Социалният диалог е механизъм, през който могат да се решават много проблеми и предизвикателства“, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов по време на събитието. „В България имаме изключително добре развита система за социален диалог. И с участието си в проект „SOLID“ нашата цел е да подобрим всички заедно съществуващите механизми на социалния диалог“, допълни още той.

В пресконференцията участие взеха и: Цветан Симеонов – председател на БТПП и В. Янчовска – почетен генерален консул на Кралство Норвегия в България.

Проектът е финансиран по Норвежкия финансов механизъм и се изпълнява от БТПП като водеща организация, в партньорство с КТ „Подкрепа“ и Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO).