Речта на председателя на ЕК – Жан-Клод Юнкер-относно състоянието на Съюза  се проведе на 12 септември 2018 г. ЕКП го призова да даде силни предложения за бъдещето на Европа, за възстановяване на социалната справедливост, преди изборите за нов Европейски парламент.

Лука Визентини, генералният секретар на ЕКП, призова за широка европейска коалиция между партии, политици, социални партньори и организации на цивилните граждани, която да подкрепи защитаването на демократичните ценности и да се бори срещу популизма, национализма и расизма.

  „Обединението е необходимо, за да се защити демокрацията от популизма и крайните десни движения.“ каза Лука Визентини.“ Вярата в основните политици е на ниско ниво, тъй като през последните десет години те са наблюдавали нарастващото неравенство и бедността сред работещите и спад в жизнения стандарт. Сега е моментът да се противопоставим на екстремизма и да се преборим за социална справедливост.

  „Европа, която защитава“.  Това  беше призивът на  Жан-Клод Юнкер и той беше правилен. Но тя не може да се основава само на сигурността, отбраната и граничния контрол. Европа се нуждае от социална справедливост и ако демократичните партии не могат да я осигурят, за съжаление гласоподавателите ще търсят другаде.

 „ЕС се нуждае от инвестиции и качествени работни места. Инициативите на ЕС за стимулиране на публичните и частните инвестиции, включително пакета от ИПС, трябва да бъдат засилени.

„Трябва да се предприемат конкретни действия за прилагане на Европейския стълб на социалните права преди изборите за Европейски парламент. Необходим е осезаем напредък по отношение на равновесието между професионалния и личния живот, Прозрачните и предвидими условия на труд, достъпа до социална защита, Пакета за трудови правомощия и мобилността и очакваме по-голяма амбиция и без закъснения от страна на правителствата.

  „Неравнопоставеността в заплащането също трябва да бъде разгледана много по-сериозно: разликата в заплащането на жените и мъжете, между страните от Източна и Западна Европа и световната бедност. По-високите заплати и възходящата им конвергенция ще повишат търсенето, ще увеличат конкурентоспособността и ще намалят негодуванието у работещите.

  ЕС трябва да направи всичко възможно, за да  създаде условия  за ефективни индустриални отношения, колективно трудово договаряне, социален диалог на европейско  и на национално ниво, и активно участие от страна на работещите.

  Действията в областта на климата и цифровизацията трябва да бъдат управлявани, за да се преодолеят социалните последици и последиците за заетостта и потенциалните загуби на работни места, включително чрез индустриалната политика на ЕС.

  „Трябва да се намери общо решение на проблема с миграцията, основаващо се на правила, многостранно сътрудничество и уважение към човешките права, участие на социалните партньори и гражданското общество, които могат да играят решаваща роля за интеграцията на бежанците и емигрантите.“