С Т А Н О В И Щ Е

на Конфедерация на труда „Подкрепа“

Относно: ЗИД на ЗДДС № 47-254-15, внесен от н.п. Костадин Костадинов и група народни представители

 

През 2017 г. КТ „Подкрепа“ беше част от официално регистрирана гражданска инициатива, едно от исканията на която беше за въвеждане на намалена ставка на ДДС от 20% на 9% за за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги. Другото искане беше за въвеждане на необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата. България е единствената държава в Европейския съюз, която не прилага някакъв вариант на облекчаване на данъчните задължения на най-ниските доходи и една от двете държави в Съюза без диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост. В кампанията бяха събрани и внесени в Народното събрание над 30 000 подписи на български граждани. Но тогава нямаше чуваемост за политики, които биха сближили данъчната ни система с действащите данъчни принципи в ЕС.

Аргументите за тези две мерки са многобройни. На първо място е тежката несправедливост за първите няколкостотин лева българските работници да не получават данъчно облекчение, но най-високите доходи да са освободени от осигурителни задължения. Печалбите се облагат с най-ниските ставки в Европейския съюз. Същото важи и за данъка върху дивидентите. Т.е. тези, които произвеждат, поемат най-тежката отговорност за финансовата обезпеченост на държавата. Това генерира чудовищното неравенство и бедност в българското общество. Макар малко по-витиевато, същото заключение се споделя и от Европейската комисия, която в годишните си доклади и препоръки към България акцентира върху негативните ефекти от „ограничените преразпределителни ефекти на системата за данъчно облагане“.

С оглед гореописаното, КТ „Подкрепа“ изразява подкрепата си за посоката на предложените промени в ЗДДС. В същото време няма как да не посочим редица препятствия, които, ако не се адресират, ще предизвикат множество ефекти. През 2020 г. беше въведена намалена ДДС ставка от 9% за за доставките на ресторантьорски и кетъринг услуги и за за консумацията на бира и вино в питейни заведения. Всеизвестно е, че намалената ставка не се отрази върху крайните цени на стоките и услугите. Очаквано, за да бъдат намалени цените, не беше приложен засилен контрол, тъй като публично беше дадено съгласие от управляващите тогава, разликата да остане в бизнеса. В случай, че сега се случи същото, е логично да прогнозираме, че ще се случи същото.

Обръщаме внимание, че според очакванията на вносителите, мярката ще доведе до намаление на приходите в бюджета в размер на 8-9 млрд. лв. годишно в следващия тригодишен период. Т.е. държавният бюджет ще разполага със значително по-малко средства за извършване на социални разходи, трансфери за изплащане на пенсии и други осигурителни плащания, за образование, здравеопазване и пр. В крайна сметка отново най-уязвимите български граждани ще бъдат лишени от мерки и политики за намаляване на неравенството и бедността.

Поради всичко изброено, КТ „Подкрепа“ подчертава, че мярката може да доведе до значително облекчаване на най-ниско доходните групи български граждани, ако има воля за това. За нас са неприемливи и необосновани твърденията, че е невъзможно да редуцираме ДДС ставките и това да се отрази положително върху домакинските бюджети, когато тази практика е стандартна в Европейския съюз. В случай, че политическите лидери ясно заявят, че няма да допуснат разликата да не се отрази върху крайните цени и предприемат ясни стъпки в тази посока, това ще бъде знак за бизнеса, че намаленото ДДС не е поредната социална помощ за него.

В настоящия вариант на законопроекта е записано, че не се предвиждат административни промени и че това няма да е свързано с извършване на допълнителни финансови разходи за бюджета. Опасяваме се, че това ще доведе само до облагодетелстване на определени бизнеси, но по никакъв начин няма да адресира тежките проблеми в българското общество. Напротив, ще ги засили. КТ „Подкрепа“ препоръчва да се предвидят мерки за гарантиране, че нулевата ДДС ставка ще се отрази положително върху домакинските бюджети.