Становище в подкрепа на Декларацията от участниците в националната среща на синдикалните представители в библиотеките, 12 […]