Публичният градски транспорт има както социални, така и екологични цели. Именно за гарантиране изпълнението на социалните […]