ДО Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО […]