ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ДО Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  ДО Г-Н […]