Със сключването на Колективния трудов договор (КТД) ще бъде постигната само първата крачка към реалното осъществяване […]
Агенцията за социално подпомагане, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и ФНСДУО-КНСБ подписаха нов Колективен трудов договор […]