Г-н Вили Либхер, председател Liebherr -International AG Швейцария   Уважаеми г-н Вили Либхер, Пишем това писмо […]