Първият колективен трудов договор в сферата на социалните услуги за Община Поморие бе подписан на 01.06.2022 […]