ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ   ДО ПРОФ. Д-Р […]