ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО Г-Н МИТКО ВАСИЛЕВ ГЛАВЕН УПРАВИТЕЛ НА […]