Със сключването на Колективния трудов договор (КТД) ще бъде постигната само първата крачка към реалното осъществяване […]
ДО Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ ДО Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ […]