От 1 януари всички социални домове трябва да бъдат прелицензирани. Неотговарящите на изискванията ще бъдат затворени. […]