Пандемията от COVID-19, както и въведените за ограничаване нa разпространението на вируса противоепидемични мерки, повлияха изключително […]