„Когато София премине в тъмночервената зона, големите преминават на ротация, а малките от 1 до 4 клас […]