Родена в битките за основни човешки права, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се доказа като автентичен защитник […]