Две години след началото на ковид пандемията, тежките последици за жените са очевидни: Загубените работни места […]