В периода от 15-ти до 17-ти юни се проведе годишна среща на Младежката мрежа към Европейската синдикална […]
КОВИД-19 допълнително задълбочи проблемите в сектора на социалните услуги и здравните грижи. От началото на пандемията […]
Служителите, работещи в сферата на здравеопазването, са подложени на извънредно голямо напрежение от началото на пандемията. […]