Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за предприемачество“, финансиран с договор за безвъзмездна […]