Вицепрезидентът на КТ “Подкрепа” Иоанис Партениотис участва в 111-та годишна Международна конференция на труда, която се провежда в Женева от 5 до 16 юни 2023 г. Работници, работодатели и правителствени делегати от 187-те държави-членки на МОТ ще разгледат широк кръг от въпроси, включително: справедлив преход към устойчиви и приобщаващи икономики, определяне на стандарти за по-качествени стажове и защита на труда.

По време на 111-та годишна Международна конференция на труда ще бъде разгледана още предложената Конвенция и препоръка относно частичното преразглеждане на 15 международни трудови инструмента след включването на безопасна и здравословна работна среда в рамката на МОТ за основни принципи и права на работното място.

На 14 и 15 юни ще се проведе среща на високо равнище на тема „Социална справедливост за всички“. На форума делегати /държавни и правителствени ръководители, генералният директор на МОТ Жилбер Хунгбо и високопоставени представители от ООН, други международни организации и организации на работодатели и работници/ от цял свят ще дискуритат мерки за справяне с необходимостта от засилени, координирани и съгласувани действия в подкрепа на социалната справедливост и ще се предостави възможност за обсъждане и информиране на предложението за създаване на Глобална коалиция за социална справедливост.