Утре, 6 декември /сряда/ от 10:00 ч., пред Корпус 1 – Ректорат на ВСУ „Любен Каравелов“ (ул. Суходолска“ 175), академичният състав на висшето училище, членове на Синдикат Висше образование към КТ „Подкрепа“, ще проведе едночасова предупредителна стачка.

Исканията на протестиращите са:

  1. Изплащане в пълен размер на трудовите възнаграждения за реално отработените часове и действително проведените със студентите занятия в групи по-малки от 7 студента от академичния състав на висшето училище;
  2. Сключване на Колективен трудов договор с постигнатите договорености между двете работни групи за преговори по сключване на КТД във ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ с протокол 10 от 10.10.2023 и с внесен доклад с вх. № ВСУ 03218 от 17.10.2023 г.;
  3. Незабавно предприемане на действия съвместно със синдикатите за подобряване на условията на труд на всички служители, включително и формиране на разходни норми за провеждане на упражнения от един преподавател в група от 15 студенти;
  4. Незабавно възстановяване на социалния диалог, съгласно Кодекса на труда;
  5. Попълване организационна структура на ВСУ с необходимия брой ръководители на дейности, структурни звена и експерти за нормална административна дейност.

Протестните действия на академичния състав са в отговор на отказа от страна на ректора на ВСУ „Любен Каравелов“ повече от 2 месеца да подпише изготвения от работна група Колективен трудов договор и постигнатите в него параметри. Това води до липсва социален диалог и конструктивно уреждане на въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище на работещите.