На 8 и 9 февруари сред делегатите на 8-ия Конгрес на КТ „Подкрепа“ бе проведено изследване чрез стандартизирана анкетна карта, целящо да набере информация за характеристиките на представителството на Конгреса (по възраст, пол, образование, местожителство, месторабота, избор за Конгреса, синдикален статут, година на синдикално членство и стаж). Освен въпроси, зададени с цел да се характеризират делегатите на V-ия Конгрес на КТ „Подкрепа“, анкетната карта съдържа и такива, които имат предназначение да съберат информация относно мненията и оценките на делегатите за дейността на КТ „Подкрепа“ за изминалия 4-годишен период, както и да очертаят проблемите и предизвикателствата, пред които ще се изправи Конфедерацията в бъдеще.

Виж анализа в Свали като файл.