На 10 юни 2022 г. 110-та сесия на МКТ прие историческа резолюция за включването на изискване за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда сред основните принципи и права на работното място и определи като основни Конвенция 155 на МОТ за безопасността и здравето на трудещите се и Конвенция 187 на МОТ относно изграждането на насърчителна рамка за безопасност и здраве при работа. Всички държави-членки на МОТ се ангажират да зачитат и насърчават основните принципи и права на работното място, независимо дали са ратифицирали съответните конвенции или не.

 “Ако искаш мир, създай справедливост”

Тези думи, изречени в началото на 1920 г. от Албер Тома, първият директор на Секретариата на Международната организация на труда (МОТ), и днес точно изразяват основната мисия на МОТ – да развива социалния прогрес. Международната организация на труда (МОТ) се основава на принципа, че универсален и траен мир може да бъде установен, само ако е базиран на социалната справедливост.  МОТ въвежда 8-часов работен ден, защита на майчинството, закони за детския труд и спектър от политики, които допринасят за безопасна работна среда и добри индустриални отношения. Нито една държава или икономика не би могла сама да въведе всички тези принципи без наличието на подобна световна организация.

Те бяха включени в рамката на МОТ за основните принципи и права в областта на труда.  Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда е приета на 86-тата сесия през 1998 г. и включва четири групи фундаментални права:

  1. Свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне;
  2. Премахването на всички форми на принудителен или задължителен труд;
  3. Ефективното премахване на детския труд;
  4. Премахването на дискриминацията по отношение на заетостта и по професионален признак.

 С  резюлюцията, приета на 10 юни от Комитета по общите въпроси по време на 110-тата сесия на Международната конференция на труда, към Декларацията на МОТ бе добавен и пети основен принцип и право – безопасната и здравословна работна среда. Тази промяна е първото разширяване на основните човешки права на работниците от четвърт век насам. 110-тата сесия се проведе от 27 май до 11 юни в Женева с участието на представители на правителствата, работниците и работодателите от 187 държави – членки на Международната организация на труда. (от страна на работниците в България, представител беше инж. Димитър Манолов – президент на КТ“Подкрепа“).

С решението Конвенцията за безопасност и здраве при работа от 1981 г. (№ 155) и Конвенцията за насърчаване на рамката за безопасност и здраве при работа от 2006 г. (№ 187) стават основни конвенции и всички държави – членки на МОТ, са длъжни да ги спазват.

 Някои цитати:

Гай Райдър, генерален директор на МОТ:

„Тазгодишната сесия завършва със забележителна реколта от постижения“.

Той определи конференцията като „важна, хармонична и продуктивна“, като подчерта решението за „издигането на безопасна и здравословна работна среда до статута на основен принцип и право на работа“ като „създаване на история“.

Шарън Бъроу, генерален секретар на МКП:

“Ковид пандемията безспорно показа, че са необходими действия за защита на работниците, които твърде често са принудени да избират между здравето и прехраната си. Никой не трябва да умира само, за да си изкарва прехраната. Работниците и профсъюзите по целия свят отбелязват Международния ден в памет на работниците на всеки 28 април, скърбейки за мъртвите и борейки се за живите. Сега трябва да отпразнуваме тази победа и да се заемем с осъществяването на тези права”.