Професия/професионален опит: Счетоводител

Заемана длъжност в синдиката: Заместник-председател в Младежка Мрежа ФСИВ “Подкрепа“

За мен „Подкрепа“ е: Организация, която защитава интересите на работещите и осигурява по-добри условия на труд. Тя им дава подкрепа, сигурност и свобода за изявят мнението си пред работодателите. „Подкрепа“  означава равнопоставеност и справедливост.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Отстояване правата на работиците и разработването на нови стратегии за увеличаване броя на младите членове.

Хоби: Народни танци, туризъм