Правната гледна точна към категорията труд, експлицира понятието „Работна сила“, като съвкупност от умствени и физически […]
Правото на колективни действия за сдружаване в синдикална структура е основата, върху която се защитават общите […]
Професия/ професионален опит: Експерт Заемана длъжност в синдиката: Федерален секретар За мен „Подкрепа“ е: Солидарност. „Подкрепа“ […]
Професия: юрист Професионален опит: трудовоправни въпроси, социален диалог, колективно трудово договаряне 2017 – до момента юрисконсулт […]
Професия/професионален опит: Счетоводител Заемана длъжност в синдиката: Заместник-председател в Младежка Мрежа ФСИВ “Подкрепа“ За мен „Подкрепа“ […]