Заемана длъжност в синдиката:  Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към дирекция „Бюро по труда“ – Плевен, Секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при Агенция по заетостта, Председател на Регионален професионален синдикат на административните служители  на КТ „Подкрепа“ – Плевен.

За мен „Подкрепа“ е: ПРИЯТЕЛ

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? – Много са: Достойни условия на труд, политиката по доходите. Запазване на заетостта на работниците и служителите в условията на криза. Пред нашия синдикат – Отмяна на НУРОИСДА и Промени или дори отмяна на „Закона за Държавния служител”.

Хоби:  Планински туризъм