Утре, 10 май 2022 г., от 17:00 ч. в сградата на КТ „Подкрепа“ Федерация на транспортните […]
Държавният служител изпълнява държавната служба въз основа на назначаване от компетентен орган на държавна власт. Служебното […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Регионален професионален синдикат на КТ „Подкрепа“ – Благоевград, Председател на […]
Заемана длъжност в синдиката:  Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към дирекция „Бюро по труда“ […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на синдикалната секция  на КТ “Подкрепа” при Районна здравноосигурителна каса – […]