Заемана длъжност в синдиката: Председател на Регионален професионален синдикат на КТ „Подкрепа“ – Благоевград, Председател на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, Секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“  при Агенция за социално подпомагане.

За мен „Подкрепа“ е: Синдикатът носещ свобода и защита! Гарант за достойни условия на труд и посредник между тези, които произвеждат материалните и духовни блага, и тези, които ги управляват.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Запазване доверието в синдиката на нашите членове, запазване на стабилността и сигурността на работещите на работното им място, гарантирането на равноправие между работник и работодател. Едно от най-важните предизвикателства пред икономическото и социално бъдеще на България е и ще бъде доходите и социалната политика. Трябва да продължаваме да се обединяваме в синдикални организации, защото само така ще имаме възможност за по-сигурно договаряне на социални придобивки и отстояване на нашите трудови права!

Хоби: Туризъм, колоездене и свирене на пиано.