Професия: юрист

Професионален опит: трудовоправни въпроси, социален диалог, колективно трудово договаряне

  1. 2017 – до момента юрисконсулт Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“;
  2. 2013 – 2017 Председател Регионален съвет на КНСБ В. Търново;
  3. 2015 – 2017 юрисконсулт „Федерация на независимите синдикати на миньорите“;
  4. 2010 – 2013 експерт юрист Регионален съвет на КНСБ В. Търново;
  5. 2007 – 2007 асистент на управител „ЕКСТРАПАК“ ООД В. Търново;

Заемана длъжност в синдиката: юрисконсулт

За мен „Подкрепа“ е: „ Синоним на човеколюбие. Човечността е лична философия, а солидарността е кауза. Синдикатът са хората с морален императив – коректив на „властта“ в сферата на труда, и не само. Синдикализмът е призвание за непримирими личности.“

Работата ми в КТ „ПОДКРЕПА“ е от полза за хората и това ми носи лична удовлетвореност и мотивация!“

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Доверието на хората в институциите.

Хоби: планина, спорт, СПА