Име: Ивайло Докузанов

Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Столична Община, район Красна поляна.

За мен „Подкрепа“ е: Синдикатът, който се бори за достойни условия на труд и защитава интересите на трудещите се.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да се фокусира върху достойни доходи, синдикализация на млади хора и развиване на синдикалното движение в България.

Хоби: История