Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ООД гр. Варна

За мен „Подкрепа“ е: За мен „Подкрепа“ е кауза, да се създадат добри работни места, с добри условия на труд и добро заплащане.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Предизвикателство е да се осигурят гореспоменатите неща и диалогът с прекия ръководител. Предизвикателство е увеличаването на членската маса.

Хоби: Спорт