Вижте презентацията Трудови права.
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ООД […]
Вижте презентацията Същност на Колективното трудово договаряне. 
  Първопричина за възникването на Индустриалните отношения (ИО) е противоречието и сблъсъкът между основните икономически интереси […]