Име: Маргарита Динчева Динева

Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ в Община Казанлък.

За мен “Подкрепа” е: Отговорност и справедливост.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да спечелиш доверието на хората, да се бориш за подобряване условията на труд и никога да не ги разочароваш.

Хоби: Пътешествия и спорт.