В Кодекса на труда съществува конкретен текст, който дава отговор на този въпрос: Представителни организации на […]
За да Ви бъде даден платен отпуск за кандидатстване във ВУЗ е необходимо , съгласието на […]
Име: Маргарита Динчева Динева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на Синдикат на административните […]
Име: Нелия Георгиева Блажева Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в […]