Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол

За мен „Подкрепа“ е: За мен Подкрепа е защита на работещите хора.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Най–голямото предизвикателство е увеличаване на работните заплати и доходите на хората.

Хоби: Пътуване и градинарство.