Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ЕООД […]
Работодателят е провел процедура по ЗОП за отпечатване на купюри. Дължимите средства за периода февруари-декември 2021 […]