Име: Мая Ватахова

Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище.

За мен „Подкрепа“ е: Другар!

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да се съхрани, но и да се променя с темповете, които изисква новото време, в което живеем. Да не разочарова съмишлениците си и да продължава да брани интересите на своите членове.

Хоби: Концерти, театър, пътешествия до нови места.