Име: Пенка Иванова Митрева

Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

За мен „Подкрепа“ е: Необходимост, прозрачност, справедливост!

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Оцеляването!

Хоби: Разходки, срещи с приятели, селски туризъм (по необходимост), кино и четене на книги. Не плета и не шия.