Име: Румен Гатев Минчев Заемана длъжност в синдиката: Председател на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Пенка Иванова Митрева Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
В свое обръщение от 8 юли 2022 г. към управляващите органи на всички нива, както и […]
Икономистът от КТ „Подкрепа” Ваня Григорова подчерта, че цената не се формира само от разходите за […]