Професия/ професионален опит: Експерт

Заемана длъжност в синдиката: Федерален секретар

За мен „Подкрепа“ е: Солидарност. „Подкрепа“ е онзи нужен орган, който да защити интересите на работниците, техните достойни условия на труд и сигурност.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? За съжаление, все повече хора навлизат в работния процес, без да имат реална представа какво е синдикат и защо е тъй нужен на всеки работник. Най-голямото предизвикателство е именно това – да намериш общ език с работещите, да им покажеш какво е синдикализъм и да ги приобщиш.

Хоби: Туризъм и кулинария