Име: Радостина Юлиянова Стоянова

Заемана длъжност в синдиката: Член на Младежката мрежа на КТ „Подкрепа“ и член на Управителния комитет на Младежката Мрежа на EPSU EPSU Youth.

За мен „Подкрепа“ е: истинска синдикална организация, на която мога да разчитам! КТ „Подкрепа“ са приятелите, от които всеки трудещ се има нужда.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да развива синдикалното движение сред младежите, да запази и увеличи членовете си, да се развива и да продължава да брани интересите на хората на труда със същия хъс и енергия.

Хоби: Пътувания, танци, история