Възможно ли е заплатите в България да бъдат съизмерими с европейските? Директивата за адекватните минимални работни заплати в ЕС трябва да стане факт до ноември 2024 г.. Страната ни е задължена да спази заложените в нея принципи.

Вижте как коментира тези въпроси международният секретар на КТ „Подкрепа“ Веселин Митов ТУК.

Източник: БНТ