Възможно ли е заплатите в България да бъдат съизмерими с европейските? Директивата за адекватните минимални работни […]