Вицепрезидентът на КТ “Подкрепа” Иоанис Партениотис и председателят на Федерация “Лека промишленост” Росица Маринова поздравиха участниците в двудневната конференция “Укрепване на трудовите отношения и подобряване на заплащането в текстилната и обувната промишленост в страните от Югоизточна Европа”, която се провежда в х-л “Рамада”, София.
„КТ „Подкрепа“ от две години провежда кампания, насочена към ограничаване полагането на нощен труд и неговото адекватното заплащане, ограничаване на сумарно изчисляване на работното време – то да бъде прилагано само в производства, които са с непрекъсваем трудов процес, в чиито обсег не попадат нито обувната, нито текстилната, нито шивашката промишленост. И не на последно място – ограничаване полагането на извънреден труд. Силно вярвам, че в дебатите, които ще имате през днешния и утрешния ден, ще постигнете целите и очакваните резултати за по-висока синдикализация, повишаване ефективността на колективното договаряне, подобряване условията на труд и по-добро заплащане. Завършвам със сентенцията „Ние знаем кои сме, ние знаем защо сме, защото ние можем и заедно можем повече!“ Успех!“, заяви Иоанис Партениотис.
Сред основните проблеми, които ще се обсъдят по време на форума са: какво е нужно да се направи, за да се осигури квалифицирана работна ръка, добри условия на работа, достойно заплащане и колективни трудови договори на местно и отраслово равнище.
Събитието се организира с подкрепата на IndustriALL.

1