Конфедерация на труда “Подкрепа“ e домакин на среща за финализиране на Ръководство/Наръчник за правата на работното […]
Изготвеният от Министерство на финансите проект на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие: […]